Tamilnadu Election Survey 2016

SPICK NEWS என்ற அமைப்புடன் எங்கள் குழு 2016ம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான கணிப்புகளை மேற்கொண்டது. அதன்படி,